SYKKEL REGLER

All passering skjer til venstre. Drafting (henge på hjul) er ikke tillatt. Det skal være minst 10 meter mellom syklene til enhver tid, unntatt ved passering som må gjennomføre på 30 sekunder. Den som blir passert, skal slippe seg tilbake slik at passeringen går raskest mulig.
Dommere/løyperpersonell på motorsykkel/bil/sykkel vil påse at reglene blir overholdt. Ved regelbrudd vil vedkommende utøver få tidsstraff. Et gult kort tilsier en tidsstraff på 2 minutter som skal avtjenes på anvist sted i målområdet før innsjekking i skiftesonen. Det er utøverens ansvar å oppsøke straffeboksen. Rødt kort innebærer diskvalifikasjon og tildeles vanlig vis ved gjentatte brudd på drafting-regelen og eller grove brudd på trafikkreglene.Det er ikke tillatt å motta assistanse til skifting av hjul eller annen reparasjon av sykkel. Nødvendig reparasjonsutstyr må medbringes under konkurransen. Langing fra bil er ikke tillatt.
Henvisninger fra funksjonærer skal følges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *